Teorya sa kompyuter

Sa huli ng ika siglo ang isang bilang ng mga ideya at teknolohiya na kalaunang napatunayang magagamit sa pagsasakatuparan ng mga praktikal na kompyuter ay nagsimulang lumitaw: Sa biolohiya, ito ay nilalayon mag-modelo ng biolohikal na ebolusyon kung saan ang ang nakaprogramang henetikong organismo ay nagpapasa kasama ng kanilang mga pagpoprogramang stratehiya sa kanilang mga supling.

Ang Griyegong matematikong si Hero ng Alehandriya c. Habang nagtatrabaho sa Bell Labs noonginimbento ni Stibitz ang isang nakabatay sa relay na kalkulador na tinaguriang "Model K" para sa "kitchen table" kung saan niya ito binuo na ang unang gumamit ng mga binaryong sirkito upang magsagawa ng aritmetikong operasyon.

Sa unang paradaym, ang makinilya ay nakatali sa hayrarkiya sa ofisina. Naisassaisang tabi ang kakayahan at kapangyarihan ng teknolohiya upang mapaunlad ang buhay ng tao dahil sa lga ganitong nosyon.

Ang pakikitungong minimaks ay maaaring mapakinabangan kung saan ang mga modelong stokastiko ay hindi makukuha ngunit maaaring labis na magtantiya ng labis na hindi malamang ngunit magastos na mga pangyayari na dramatikong umiimpluwensiya sa stratehiya sa gayong mga eksena kung ipinagpapalagay na ang kalaban ay magpupwersa ng gayong pangyayari.

Bukod sa mga libro na ginagamit ng mga estudyante, dito rin sila kumukuha ng dagdag impormasyon. Dahil sa kompyuter nababago na rin ang lokasyon ng trabaho. Sa unang kahalahati ng ika siglo, maraming mga pangangailangan ng pagkukwenta sa agham ay nakakita ng papalaking mga sopistikadong analong kompyuter na gumamit ng isang direktang mekanikal o elektrikal na modelo ng problema bilang basehan ng pagkukwenta.

Noongang Renasimiyento ay nakasaksi ng imbensiyon ng kalkulador na mekanikal na isang kasangkapan na makapagsasagawa ng lahat ng apat na mga operasyon ng aritmetika nang hindi umaasa sa katalinuhan ng tao.

Nasa kompyuter ang ginagawang proyekto na kayang i-save sa diskette, memory disk, o i-burn sa cd.

Paradaym ng Cybernetic Ang huling paradaym ay tungkol sa cybernetic na relasyon sa pagitan ng kompyuter at tao. Ang kompyuter din ay mayroong mga microsoft word, powerpoint, excel at marami pang iba na tumutulong sa paggawa ng mga research work, reports, sa eskwelahan o trabaho. Ang isang laro ay isang perpektong impormasyon kung alam ng lahat ng mga manlalaro ang mga galaw na nakaraang ginawa ng ibang lahat na mga manlalaro.

Kaya ang mga manlalaro ay nagmamaksima ng ekpektansiyang matematikal ng punsiyong gastos. Ang kompyuter din ay nagagamit sa mga paglalaro ng mga video games. Si Alan Turing ang malawak na itinuturing na ama ng modernong agham pangkompyuter. Dalawa ang pangunahing usapin tungkol sa paradaym na ito.

Ang mga laro ng hindi kompletong impormasyon ay maaaring mapaliit gayunpaman sa mga laro ng hindi perpektong impormasyon sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga galaw sa kalikasan.

Larong sumang-sero Ang mga larong sumang-sero ay isang espesyal na kaso ng mga larong konstanteng-suma kung saan ang mga pagpipilian ng mga manlalaro ay hindi magpapataas o hindi magpapababa ng mga makukuhang mapagkukunan.

May mga espesyalisadong instruksiyong upang utusan ang kompyuter na tumalon ng pasulong o paurong sa isang lugar ng programa at isagawa ang programa mula doon. Sa pagdating ng internet, lalong na-extend ang trabaho saan man, kailanman, anuman ang iba pang ginagawa, Hindi lang extensyon, kundi koneksyon.

Ang kolehiyo at hayskul ang kritikal na panahon kung saan mas marami ang nauugnay sa kompyuter. Maraming mga kompyuter ang direktang sumusuporta sa mga subrutina o punsiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang uri ng pagtalon na makakaalala ng lokasyong pinaglugdagan nito at isa pang instruksiyon upang bumalik sa instruksiyong kasunod ng instruksiyong pagtalon.

Kahit na may silbi pa rin naman ang makinilya, nagiging artifact na lamang ito o pananda sa panahong lumipas. Ayon kay Edmund Kam, ang adiksyon ay ang sobrang pag-lalaro, at hindi na ito napipigilan.

Kung wala ang kompyuter madaling makaisip ng ibang kapalit o alternatibo para matupad ang gawain. Si George Stibitz ay internasyonal na kinikilala bilang ama ng modernong dihital na kompyuter.

Maraming kabataan ang nagsasabing sila ay nababagot sa kanilang mga gawain, lalo na sa pag-aaral. Larong sekwensiyal Ang mga larong sabay ang mga laro kung saan ang parehong mga manlalaro ay sabay na gumagalaw o kung ang mga ito ay hindi gumagalaw ng sabay, ang kalaunang mga manlalaro ay walang kamalayan sa mga aksiyon ng mas naunang mga manlalaro na gumagawa sa mga itong epektibong sabay.

Tinitingnan ang kompyuter bilang kagamitan device o bilang makina sa modernong panahon. Ang teknolohiya ay hindi lang nakakatulong nakakadulot din ito ng mga polusyong nakakaapekto sa ating kalikasan.

Blog Stats

Maaaring patunayan gamit ang aksiyoma ng pagpili na mayroong mga laro kahit sa perpektong impormasyon at kung ang tanging mga kalalabasan ay panalo o talo kung saan wala sa mga manlalaro ang may stratehiyang mananalo.

Kung hindi ito gagamitin ng tama ay mas malaki ang posibilidad na mas malaki ang masamang epekto nito kaysa sa mabuti.

Paggamit ng Teknolohiya sa Edukasyon

Mayroon silang tinatawag na computer laboratory kung saan natitipon ang lahat ng mga kompyuter. Ang mga larong konstanteng-suma ay tumutugon sa mga gawain tulad ng pagnanakaw at pagsusugal ngunit hindi pundamental na sitwasyong ekonomiko kung saan mayroong mga potensiyal mga pakinabang mula sa kalakalan.

Alam din nating lahat na halos lahat ng impormasyon ay nakukuha na ngayong sa internet. Ang mga praktikal na solusyon ay kinasasangkutan ng mga komputsasyonal na heuristika tulad ng pagtatabas na alpha-beta o paggamit ng artipisyal na neural network na sinanay ng pagpapapalakas na pagkatuto reinforcement learning na gumagawa sa mga larong mas mapangasisiwaan sa pagsasanay na pagkukuwenta.

Gayunpaman, ang mga ito ay hindi mapoprograma at pangkalahatang nagkukulang ng bersatilidad at akurasiya ng mga modernong dihital na kompyuter. Ang makinang ito ay ibinigay sa Science museum sa South Kensington noong Search Results for 'teoryang may kaugnay sa pananaliksik ng makabagong teknolohiya' Amira, Sa Ugoy Ng Duyan, Magnificence SANTOS, Gabriel Eric D.

BsAc 2 “Incomparable, Irreplaceable and Unfathomable It Can Be” God could not be everywhere and that is why He created mothers to Teorya ng Wika - Pinagmulan ng wika Ding Dong - bagay.

Sa loob lamang ng ilang dekada, ang kompyuter naman ay naging pangunahing kagamitan para sa pagtuturo sa ika na siglo. Iba’t ibang klase ng teknolohiya ang ginagamit sa loob ng klase depende sa kung anong asignatura o paksa ang kanilang pinag-aaralan. Tatalakayin sa pag-aaral na ito ang mga teorya tungkol sa kompyuter na isang produkto ng teknolohiya sa lipunan.

Kahalagahan ng Paggamit ng Kompyuter Para sa mga Estudyanteng nasa Engineering.3/5(2). ni rhod v. nuncio Buhat sa malawakang paggamit ng kompyuter at internet sa kasalukuyang panahon nagkakaroon ng mabilis na pagbabago sa ating pamumuhay at lipunan.

Teorya ng laro

Magandang usisain ang tatlong paradaym na bumabalot sa ating relasyon sa kompyuter at kung paano nito binabago ang ating gawi’t pananaw. Paradaym ng makina Sa ganitong pananaw magkahiwalay.

RASYUNAL Isa sa mga patok na gamit sa teknolohiya ay ang kompyuter. Marami kasing gamit ang isang kompyuter lalo na sa mga pilipinong mag-aaral ngayon. Isa sa mga gamit nito ay ang pagbibigay ng. Ano-ano ang mga positibong epekto ng paglalaro ng kompyuter games sa akademikong performans ng mga estudyanteng mula sa ika-unang taon ng BBF sa taong ?

Suliranin 4.

Download
Teorya sa kompyuter
Rated 3/5 based on 70 review